NABÍZENÉ SLUŽBY

Specializované projekty

Nabízíme specializované projektové práce a konzultace v oblasti hydroizolačních systémů a zateplování budov, včetně tepelně-technické posuzování stavebních konstrukcí a návrhů zateplení a spolupráce na dotačních programech typu ZELENÁ ÚSPORÁM.

Stavební průzkumy

Nabízíme specializované stavební průzkumy, zaměřené na zjišťování skladeb stavebních konstrukcí a jejich technického stavu (diagnostika) a dále průzkumy stavebních objektů a inspekční prohlídky nemovitostí, vypracováváme odborné zprávy a technické posudky. 

Stavební dozory

Nabízíme stavebně-technické dozory při výstavbě i rekonstrukcích stavebních objektů (rodinné  domy, půdní vestavby, byty, inženýrské sítě a infrastruktura), zateplování budov a provádění hydroizolačních systémů (certifikace a dlouholeté zkušenosti v oboru).